Om oss

Företaget RocksRay Sweden AB (559093-1662) äger varumärket RoxRayTM

RocksRay Sweden AB bildades 2016 med syfte att utveckla och kommersialisera RoxRay™-tekniken.

Bolaget har bildats av den ursprunglige idégivaren till RoxRay, Sven G Gustafsson, tidigare Cirrus Consulting AB, tillsammans med Malte Roggentin, som driver bolaget Radar Electronics AB, och Carl-Magnus Kindal, finansiell rådgivare och investerare. 

Under 2017 har bolaget bland annat fått in finansiering från Vinnova och därigenom kunnat påbörja utvecklingsarbetet och även kunnat utöka teamet med fler personer.

Sven G Gustafsson, styrelseordförande. Civilingenjör och uppfinnare som bland annat varit teknikutvecklingschef inom Ericsson med ansvar för Väderradar och även VD och huvudägare för Cirrus Consulting AB, ett bolag som utvecklade olika mikrovågsbaserade produkter varav ett par patenterades. Sven G Gustafsson har lång erfarenhet av radarutveckling för en internationell marknad.


Malte Roggentin, VD och styrelseledamot. Grundare och ägare av Radar Electronics AB (tidigare REAB). Är tekniker och har arbetat på flera olika teknikföretag som Ericsson, SAAB och för Svenska Försvaret. Teknisk Officer Svenska Armén (Radar), studier på Göteborgs universitet inom Datorstyrd fysikalisk mätteknik och helikopterpilot. Tidigare VD i REAB AB, REAB Data AB och West International.Carl-Magnus Kindal, styrelseledamot. Har lång erfarenhet från kapitalmarknaden som VD för finansbolag i 20 år och för värdepappersbolag i 20 år. Är VD för Göteborg Corporate Finance AB och innehar även styrelseuppdrag för ett antal bolag. Har läst ekonomi vid Göteborgs Universitet och juridik vid Lunds Universitet.


Anna Aspgren, Teknisk konsult

Civilingenjör och tidigare divisionschef inom Ericsson med ansvar för antenn- och mikrovågsteknik, driver sedan 2006 egna konsultbolaget Aspgren Ledarresurs AB med fokus på att leda och utveckla samarbeten och innovationsprojekt mellan forskning och industri. Har även under en tid arbetat som chef för Chalmers Innovationskontor – en organisation med syfte att stödja forskare att utveckla och kommersialisera sina forskningsresultat.